Бvх ангилал
Аюулгүй

Аюулгүй

Албан ёсны бүртгэл

EU-CPNP, UK-SCPN, US-FDA, VCRP бүртгэл.

Албан ёсны бүртгэл
Бүх талын гэрчилгээ

CPSR, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

Бүх талын гэрчилгээ
Эрх мэдлийн шалгалт

Олон улсын SGS үр дүнтэй болохыг баталсан.

Эрх мэдлийн шалгалт

Халуун ангилал